Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu-și asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizator, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare. În cazul când este necesară obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligația de a obține acest acord anulează autorizația menționată. Restricția de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Informații personale

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații de natură personală. Aceasta are drept scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl contacta.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail etc).

PARTICIP va păstra confidențialitatea acestor informații.

 Unele informații solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile legii Nr. 133 în 08.07.2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conține legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de PARTICIP   utile și care nu se află sub controlul sau îndrumarea PARTICIP  .
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

PARTICIP nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul său.

Încheierea acordului

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor în orice moment.