Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei

 

1. Definiții

1.1. Particip.MD – este denumirea platformei de finanțare colectivă (crowdfunding), creată de Asociația Obștească „Business Consulting Institute”, în scopul facilitării finanțării inițiativelor sociale și de afaceri.

1.2.Utilizatori – vizitatorii ce își înregistrează un cont de utilizator pe site.

1.3. Beneficiari – utilizatorii ce vor să lanseze un proiect pe Particip.MD.

1.4. Donatori –  utilizatorii ce realizează donații pentru proiectele lansate de către beneficiar.

Fiecare Beneficiar își asumă responsabilitatea de a oferi o recompensă promisă pe pagina proiectului, dacă este vorba despre proiecte cu recompensă.

Când un utilizator face o donație pentru un proiect, automat este stabilită o relație între Beneficiar și Donator, aceștia devenind părți ale unui contract nescris.

Regulile acceptate de cele două părți implicate în contract le găsiți în paragraful Obligațiuni Beneficiar și Obligațiuni Donator.

Proiectele din categoria „Caritate” sunt scutite de necesitatea oferirii unei recompense.

 

2. Cum poți deveni Utilizator Particip.MD

2.1. Pentru a vă înregistra și a lansa ulterior un proiect pe site-ul www.particip.md trebuie să aveți împlinită vârsta de 18 ani. Toată informația personală ce o adăugați pe site va fi utilizată de echipa Particip.MD pentru a asigura monitorizarea utilizatorilor în scopul creării unei punți de comunicare între beneficiari și donatori, de aceea vă rugăm să oferiți date autentice și complete. Particip.MD se obligă să nu utilizeze, modifice sau distribuie parola și informația cardului dumneavoastră bancar.

2.2. Proiectele care sunt publicate pe platformă sunt accesibile pentru vizitatorii site-ului, iar vizitatorii ce doresc să finanțeze un proiect în mod anonim o pot face fără a crea un cont de utilizator, dar vor fi nevoiți să introducă datele personale pentru a platforma să poată monitoriza activitatea financiară a proiectului. Donatorii anonimi nu sunt în drept să ceară recompense atât timp cât nu sunt înregistrați pe site. Pentru a publica un proiect pe site trebuie să vă înregistrați și să completați Formularul de lansare a proiectului. 

 

3. Acțiuni interzise pe site-ul Particip.MD

3.1. Echipa Particip.MD nu acceptă discriminarea și își rezervă dreptul să șteargă orice proiect sau recompensă, cont de utilizator, material audio sau video, comentariu, articol sau altă informație de pe site dacă persoana responsabilă de publicarea ei dă dovadă de: ură, abuz, lipsă de respect, hărțuire, publicarea materialelor sau cuvintelor necenzurate, lipsa dreptului de autor asupra materialului prezentat și orice formă de discriminare. Alte acțiuni care vor fi întreprinse pe site și vor fi găsite ilegale în raport cu legislația Republicii Moldova sau vor încălca Declarația Universală a Drepturilor Omului, vor duce la dezactivarea automată a profilului autorului.

 

4. Obligații și Drepturi

4.1. Obligațiile Departamentului Tehnic:

4.1.1. Să asigure securitatea informației de pe site și a informației ce este stocată de către modulul de plată.

4.1.2. Să asigure mentenanța site-ului.

4.1.3. Să afișeze corect și accesibil informația despre proiecte.

4.1.4. Să asigure flexibilitate în procesul de utilizare a platformei.

4.1.5. Să examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@particip.md ce vizează o încălcare a regulilor Particip.MD sau a legislației active în Republica Moldova.

4.1.6. Să examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@particip.md  ce vizează acordul Beneficiar-Donator și să anunțe părțile responsabile de reclamația primită fără a lua parte în dezbatere dacă au fost respectate toate regulile de utilizare a platformei.

4.1.7. Să răspundă activ și clar la toate întrebările ce vor fi adresate administratorilor platformei pe adresa de e-mail:  info@particip.md .

4.1.8. Să schimbe Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, în cazul în care este demonstrat că ele sunt în afara Legislației Republicii Moldova sau încalcă Drepturile Omului, făcând abuz de putere, având un mesaj abuziv sau discriminatoriu.

4.1.9. Să anunțe în prealabil orice modificare a Termenilor și Condițiilor de utilizare a platformei fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail a contului de utilizator.

4.1.10. Să contacteze fiecare Beneficiar în cazul aparițiilor unor schimbări în conținutul proiectelor.

4.2. Drepturile Departamentului Tehnic:

4.2.1. Să acceseze orice profil în cazul depistării unei amenințări asupra securității site-ului.

4.2.2. Să șteargă orice profil, comentariu sau proiect, dacă ele nu corespund Termenilor și Condițiilor stipulate pe această pagină.

4.2.3. Să realizeze orice schimbări vizuale sau textuale pe site în orice moment.

4.2.4. Să aplice schimbări pe pagina Termeni și Condiții în orice moment.

4.3. Obligațiile Departamentului Proiecte:

4.3.1. Să revizuiască proiectul și să contacteze autorul înainte de a-l publica pe site.

4.3.2. Să răspundă activ și explicit la toate întrebările adresate departamentului pe adresa de e-mail: info@particip.md

4.3.3. Să ofere informația cerută de Beneficiari sau Donatori pentru a contacta utilizatorii site-ului în cazul în care una dintre părți a încălcat prevederile acordului Beneficiar-Donator.

4.3.4. Să analizeze minuțios fiecare proiect trimis spre revizuire în conformitate cu regulile stabilite pe această pagină și pe pagina Reguli de Utilizare.

4.3.5. Să semneze un acord cu Beneficiarul înainte de lansarea proiectului.

4.3.6. Să acționeze în judecată orice Beneficiar în cazul în care acesta nu respectă acordul semnat cu Particip.MD.

4.4. Drepturile Departamentului Proiecte:

4.4.1. Să redacteze sau reformateze materialul vizual și să modifice unele texte, pentru a transmite cât mai clar mesajul.

4.4.2. Să refuze publicarea unui proiect în cazul în care el nu respect regulile stipulate în pagina Termeni și Condiții și Regulile de Utilizare.

4.4.3. Să utilizeze informația publicată pe pagina unui proiect pentru utilizarea ei pentru promovarea pe canalele media partenere Particip.MD.

4.4.4. Să perceapă un comision de 6% din suma totală a fiecărui proiect.

4.4.5. Platforma va returna banii donați de către donatori cu un comision de 5%  de la suma donată, doar dacă proiectul nu a fost finanțat de pînă la 30%. Returnarea banilor către donatori se va face în comun de acord cu beneficiarul proiectului. Toți donatorii vor fi informați prin intermediul proiectului la care s-a finanțat.

 

5. Beneficiari

5.1. Beneficiarii sunt obligați:

5.1.1. Să completeze formularul de lansare a proiectului în conformitate cu Regulile de Utilizare.

5.1.2. Să monitorizeze activitatea proiectului pe parcursul perioadei de colectare și să ofere răspuns la toate întrebările adresate de către administratorii platformei sau utilizatori.

5.1.3. Să semneze un acord cu platforma Particip.MD prin care să dea asigurări de realizarea adecvată a proiectului promis către donatori prin prezentarea la finele proiectului propriu-zis a Raportului Financiar unde va fi arătat cum au fost utilizate resursele adunate și a Raportului de Distribuire a Recompenselor (dacă se aplică).

5.1.4. Să utilizeze resursele adunate de-a lungul proiectului doar pentru realizarea scopurilor sau produselor promise în proiectul propriu-zis.

5.1.5. Să creeze și să distribuie toate recompensele promise donatorilor la data stabilită în acordul încheiat cu platforma Particip.MD.

5.2. Beneficiarii au dreptul:

5.2.1. Să beneficieze de mijloacele financiare acumulate în cadrul Proiectului.

 

6. Termeni și condiții de finanțare

Pentru a primi resursele adunate în timpul campaniei de colectare a fondurilor pentru proiect, Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 

6.1. Data de transfer a recompenselor este una aleasă și concepută direct de autor, dar trebuie de știut că această dată este una relativă și nu este mereu posibil de a fi respectată întocmai. De aceea, beneficiarii trebuie să analizeze eficient capacitățile lor și resursele necesare pentru a fi cât mai corecți față de donatori. În cazul schimbării termenelor prestabilite, autorii proiectului sunt obligați să anunțe fiecare donator în parte. Sugerăm să reamintiți donatorilor cu 1-2 zile înainte de transfer, că recompensa va ajunge în ziua prestabilită, pentru a vă coordona corect acțiunile.

6.2. Toate donațiile pe platforma www.particip.md sunt efectuate în MDL, conform legii nr.62-XVI din 21 martie 2008.

6.3. În cazul în care remunerarea propusă de autor are unele caracteristici ce vor fi individuale pentru fiecare donator, să adresați întrebările necesare fiecărei persoane în parte. Astfel de caracteristici generale pot fi: mărimea maioului, adresa și telefonul donatorului, culoarea preferată sau gustul dorit.

6.4. Platforma Particip.MD nu își atribuie responsabilitatea pentru realizarea proiectelor ce sunt propuse de beneficiari și nu poartă răspundere pentru modul în care va fi realizat proiectul sau pentru calitatea produselor ce vor fi trimise drept recompensă.